Производство на сухи строителни смеси иновационен проект
13 стр.

Производство на сухи строителни смеси (иновационен проект)

В началото на своето производство фирмата се насочва към изграждане на следните видове продукти : суха смес за зидария – този продукт се използва за залепване на газобетонни блокчета при изпълнение на строителна зидария.
nerven
0 0
Курсов проект по корпоративно и банково счетоводство
7 стр.

Курсов проект по корпоративно и банково счетоводство

Принципно всяко едно предприятие поддържа определено ниво на капитал, като стойностно размера на този капитал в края на даден отчетен период е по-голям, отколкото е бил той в началото...
messi
0 0