Интернет програмиране с Java - Светлин Наков
239 стр.

Интернет програмиране с Java - Светлин Наков

Книгата "Интернет програмиране с Java" е едно отлично въведение в най-важните аспекти на програмирането с Java за Интернет. В нея се обръща внимание на проблемите на многонишковото програмиране и синхронизацията, разработката на Java приложения.
loli
1 0
Основни понятия в програмирането на езика Haskell
28 стр.

Основни понятия в програмирането на езика Haskell

Haskell е език за строго функционално програмиране. Създаден е в края на 80-те години на 20-ти век. Носи името на Haskell B. Curry – един от пионерите на λ-смятането (математическа теория на функциите, дала тласък в развитието на множество езици за функци
messi
0 0
Основни понятия на езика Prolog
102 стр.

Основни понятия на езика Prolog

Prolog произлиза от израза "Programming in logic", което означава "програмиране чрез логика". Tой е типичен представител на логическото про-грамиране, което е дял на непроцедурното (декларативно, описателно) програ-мира
the_magicer
0 0
Въведение в С++
70 стр.

Въведение в С++

Езикът С е един от езиците за програмиране, който се утвърждава в практиката настъпателно и безвъзвратно. Първоначално езикът намира приложение като системна среда, а след това като език за системни и приложни разработки...
Simonsita
1 0
Програмиране C++ - глава 16
28 стр.

Програмиране C++ - глава 16

Двоично дърво от тип Т е структура от данни, която е или празна, или е образувана от - данна от тип T, наречена корен (връх) на двоичното дърво от тип Т; - двоично дърво от тип T, наречено ляво поддърво на двоичното дърво от тип Т (ЛПД) ...
wizzair
3 0