Зимни вечери - Христо Смирненски
2 стр.

Зимни вечери - Христо Смирненски

Страдание и състрадание в цикъла "зимни вечери" 1 в поетическия цикъл на смирненски "зимни вечери" централен е проблемът за човешкото страдание, в което поражда смазващо усещане за безизходност. в тази лир. творба е моделиран свят на
nezabravima
24 0
Проблемът за нравствения избор в поемата Хайдути на Христо Ботев
6 стр.

Проблемът за нравствения избор в поемата "Хайдути" на Христо Ботев

Ученици, знаете ли, какво е нравствен избор? Вчера споменахме, че Чавдар прави нравствен избор. Нравствен избор – това е избор, който се отнася до морала. Моралът е съвкупност от норми и принципи на поведение...
gecata_maina
40 7
Проблемът за вината поради нарушената хармония според трета песен на Илиада
2 стр.

Проблемът за вината поради нарушената хармония според трета песен на "Илиада"

Главните виновници за троянската война - Елена и Парис - са въведени от Омир в сюжетното действие едва в трета песен на поемата по поясними художествени причини.
loli
28 1
Атанас Далчев - проблемите в поезията
12 стр.

Атанас Далчев - проблемите в поезията

Смислова доминанта на Далчевата поезия е проблемът за съдбата на човешкото време. Този проблем обединява основните теми на творчеството му – за ограничения живот на човешкото съществуване, за духовното и материално разтление на света...
ndoe
0 0
Организация на мониторинга на подсистема въздух в района на град Пловдив
13 стр.

Организация на мониторинга на подсистема въздух в района на град Пловдив

В резултат от екологонесъобразната дейност на човешкото общество околната среда се замърсява с такива темпове и размери, че проблемът за опазването вече придобива изключително важно значение и в глобално отношение...
messi
1 0
Проблемът за ролята на приказното в човешкото ежедневие в творбата Косачи
2 стр.

Проблемът за ролята на приказното в човешкото ежедневие в творбата "Косачи"

Елин Пелин е един от най-големите художници на българското село. Автор е на редица разкази, наситени с жизнерадостен и весел смях, в които се оглежда дяволитият български селянин...
dannyboy
4 6
Проблемът с бедността - вчера и днес
1 стр.

Проблемът с бедността - вчера и днес

Поетичният цикъл "Зимни вечери" е въздействаща лирична творба, изпълнена с много болка, съчувствие, страдание и зов за човешка милост. Творбата е изградена основно върху съпричасността на автора, изразяваща онова, което преживява самия той...
gecata_maina
37 0