До колко определянето на смисъла на индивидуалното човешко съществуване е личен проблем
8 стр.

До колко определянето на смисъла на индивидуалното човешко съществуване е личен проблем

Цел и смисълът на човешкият живот. Проблемът за смисъла индивидуалното човешко съществуване не може да буде разглеждан без да се анализира връзката му с друг проблем - този за личността...
ivan40
11 1
Песента на колелетата - проблемът за смисъла на човешкото съществуване
3 стр.

"Песента на колелетата" - проблемът за смисъла на човешкото съществуване

"Песента на колелетата" е един от разказите на Йовков, обобщаващи неговата житейска и творческа флософия в посланието, което отправя към другите майсторът на каруци Сали Яшар. То е предпоставено още в заглавието, което съчетава два символни обра
emoto_92
13 0
Теория за стойността на Карл Маркс
11 стр.

Теория за стойността на Карл Маркс

Проблемът за стойността на стоките е разгледан и от представителите на класическата школа. Основата на трудовата теория за стойността е положена от Уилям Пети при прехода от меркантилизъм към класицизъм.
mOn
3 0
Проблемът за историческата памет в Епопея на забравените
2 стр.

Проблемът за историческата памет в “Епопея на забравените”

“Епопея на забравените” е написана в свободна България. Вазов е разочарован и възмутен от следосвобожденската епоха. Кумирите на близкото минало са забравени. Висшите идеали се изместват от низки страсти. Забравени са понятията героизъм, патриотичен подви
nicky931
2 0
Страховете на децата от предучилищна възраст
74 стр.

Страховете на децата от предучилищна възраст

Проблемът за страха е едно от най-могъщите и първични човешки чувства е занимавал човека още от самото му появяване като съзнателно същество. Опитите за обяснение на това чувство са водили до най-различни заключения, носещи отпечатъка на своето време...
nerven
22 4
Под игото- метаезикови колебания
6 стр.

"Под игото"- метаезикови колебания

Проблемът е, че иманентисткото четене неизбежно канализира прочитите и бавно извежда творбата от живия процес на художествената комуникация. Именно затова ни се струва опасно припознаването на епичност в "Под игото".
mOn
1 0
Лекции по измерително изчислителни системи
2 стр.

Лекции по измерително изчислителни системи

В реалните физически процеси и обекти, информацията и нейните носители-сигналите са най често в непрекъснат вид(аналогов). Възниква проблемът за целесъобразно преобраз. на аналог. сигнали в цифрови и обратно....
gecata_maina
10 0
Без бандерол
7 стр.

Без бандерол

Проблемът с контрабандата по света винаги е съществувал и винаги е бил сериозен. В страната ни обаче този проблем все повече се задълбочава и на него бива обръщано все повече внимание...
rusev02
0 1
Защита на класифицирана информация в компютърни мрежи
14 стр.

Защита на класифицирана информация в компютърни мрежи

Информационната сигурност е тема, която не е нова, дори се наблюдава повишаване на интереса към нея в последните години. Проблемът за защитата на класифицираната информация в компютърни мрежи е нов, и макар широко обсъждан в пресата...
nezabravima
1 0
Социален портрет на бедните на база емпирични данни
17 стр.

Социален портрет на бедните (на база емпирични данни)

Проблемът за бедността е актуална тема за българското (а и за световното) общество. Независимо от множеството други проблеми, сблъсъци и катаклизми в нашата, европейкската и световната действителност, проблемът, свързан с бедността, винаги присъства...
ndoe
8 3