Проблемът за смисъла на живота щастие и волята за живот страдание във философията на Артур Шопенхауер и Фридрих Ницше
9 стр.

"Проблемът за смисъла на живота – щастие и волята за живот – страдание във философията на Артур Шопенхауер и Фридрих Ницше"

"Проблемът за смисъла на живота – щастие и волята за живот – страдание във философията на Артур Шопенхауер и Фридрих Ницше" Изготвил: Проверил: Севинч Февзиева Садъкова Доц...
nezabravima
13 1
Проблемът за човека в екзистенциалната философия на Карл Ясперс и Сьорен Киркегор
8 стр.

Проблемът за човека в екзистенциалната философия на Карл Ясперс и Сьорен Киркегор

След мономенталната философска система на Хегел редица мислители правят опит да отидат към по-друго разбиране за човека, което да акцентира върху неговата уникалност като индивид. Тази философска ориентация носи общото название екзистенциализъм.
ndoe
1 0
Проблемът за любовта и семейството в романа Анна Каренина на Лев Толстой
7 стр.

Проблемът за любовта и семейството в романа "Анна Каренина" на Лев Толстой

" Анна Каренина " е вторият след " Война и мир " голям роман на Лев Толстой. По повод именно на романа " Анна Каренина " Толстой изказва известната си мисъл: "За да стане произведението хубаво, трябва да обичаш в него гл
dannyboy
18 6
Проблемът за превърнатите форми
7 стр.

Проблемът за превърнатите форми

Какво е превърнатата форма? Специфика на превърнатите форми;обща структура на прев.форма като функция на допълването и заместването на предметите в системата; приложение на понятието "прев. форма"; континуумът "битие-съзнание"и некласи
ndoe
5 1