Фактори влияещи върху динамиката и териториалните различия в раждаемостта
9 стр.

Фактори, влияещи върху динамиката и териториалните различия в раждаемостта

По своята същност раждането на деца е природно явление, т к. Има редица биологични особености. Същевременно той има и социален характер, т.к. с появата на новороденото се създават нови взаимоотношения в семейството и обществото...
nerven
0 0
Земетресение Земетръс Торнадо Смерч Цунами Вулканизъм
2 стр.

Земетресение , Земетръс. Торнадо (Смерч). Цунами. Вулканизъм.

Природно явление, резултат от внезапно и бързо разрушаване на определен обем от земната среда, съпроводено с образуване на сеизмични вълни, които пораждат трептения в земните пластове и на земната повърхност...
loli
22 0
Земетресения пожари наводнения сигнали и сигнализация в екстремни ситуации
17 стр.

Земетресения, пожари, наводнения, сигнали и сигнализация в екстремни ситуации

Бедствие" е всяко природно явление като земетресение, наводнение, свличане на земни пластове, бури, снежни виелици, лавини, специфични пожари, продължителни суши и епидемии...
nezabravima
15 2
Видове природни бедствия
21 стр.

Видове природни бедствия

Природното бедствие е природно явление, неподлежащо на контрол от човека, което води до значителни човешки или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините....
ivan40
259 5
Изобразително изкуство
21 стр.

Изобразително изкуство

Изобразителното изкуство е аспект, който определя културата, като обществено и природно явление. Ролята на изобразителното изкустова в начолното изкуство, и не само, е много важна. Изобразителното изкуство улеснява, показва...
daniche90
9 1
Формиране сбособности на учениците и развитието им в учебния процес
20 стр.

Формиране сбособности на учениците и развитието им в учебния процес

Нашата курсова работа е посветена и изучава проблема за формиране сбособности на учениците и развитието им в учебния процес.В общопсихологически план способностите са ансамбъл от природно и социално обусловени индивидуални и относително устойчиви...
ivan40
1 0
Създаване нa хотел
21 стр.

Създаване нa хотел

Проектът е свързан със създаването и разработването на тризвезден хотелски комплекс. Идеята за започването на такъв бизнес се основава на наличието на благоприятни природно-климатични ресурси в района на град Баня...
daniche90
0 0