Природно-географска характеристика на пещерата Съева дупка
18 стр.

Природно-географска характеристика на пещерата Съева дупка

Една от най забележителните пещери в България е пещерета Съева дупка, разположена край село Малка брестница, Ловешка област. Тя е обявена за природна забележителност през 1962 г. с площ 20 ха около нея....
nerven
0 0
Туристикогеографска характеристика на гърция
20 стр.

Туристикогеографска характеристика на гърция

Включва географско положение,граници и големина; природна среда; демографски потенциал; културно-исторически ресурси; геоикономически профил с акцент върху туризма; политически условия и туристическо райониране....
mOn
4 1
Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили
28 стр.

Възможности за развитие на селски туризъм в община Две могили

Определянето на селския туризъм, като устойчива форма на туризъм, разкрива възможността за икономически напредък на изостанали селски райони, но разположени сред непокътната природна среда...
messi
15 1