Характерни особености и устойчивост на водните ресурси
15 стр.

Характерни особености и устойчивост на водните ресурси

Тя играе изключително важна роля в природата. Като природен ресурс тя е един от незаменимите фактори на природната среда и е жизнено необходим за човека, животинския и растителния свят без водата, животът на земята е невъзможен...
silviQ
5 2
Специфика на приложението на принципите за подбор и структуриране на образователното съдържание в направления Природен свят и Социален свят
5 стр.

Специфика на приложението на принципите за подбор и структуриране на образователното съдържание в направления Природен свят и Социален свят

Ориентирането на детето в света е възможно само при отчитане на взаимовръзката между взаимодействащите си педагогически явления, които оказват влияние върху различни сфери на неговата култура на поведение – познавателна, социална, емоционално-волева
the_magicer
0 0
Природни зони в Еврпоа
19 стр.

Природни зони в Еврпоа

КАкво са природните зони? Широки ивици от сушата със сходни климат, води, почви, растителност и животински свят - съчетани по определен начин. Водещият природен компонент, който променя останалите компоненти е климатът...
dannyboy
5 0