Информация и информационни дейности Предмет на науката информатика
39 стр.

Информация и информационни дейности. Предмет на науката информатика

Понятието информация (от лат. informacio - сведение, изложение, разяснение) в най-широк смисъл на тази дума означава сведения за едни или други явления в природата, събития в обществения живот и процеси в техниката и технологиите...
mOn
1 0
Градски паркове - маркетингово проучване
34 стр.

Градски паркове - маркетингово проучване

Целта на реферата е да ни покаже колко значими за нас са градските паркове и какво е тяхното влияние върху нашето физическо и духовно състояние. Едва ли има нещо чудно в това, че природата ни действа възстановяващо...
loli
0 0
Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия
33 стр.

Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия

Химията има за задача да изучава веществата,елементите и съединения,които се срещат в природата,но и тези,които се получават по изкуствен път. Изучава разпространението,начина на получаване,свойствата,състава,употребата,взаимните превръщания и др.
silviQ
2 1
Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия
33 стр.

Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия

Химията има за задача да изучава веществата,елементите и съединения,които се срещат в природата,но и тези,които се получават по изкуствен път...
nezabravima
2 0
Териториално и селищно устройство
33 стр.

Териториално и селищно устройство

Еволюцията на средата, която отличава човека, е съставна част от неговото биологично и социално развитие и стои в основата на неговото взаимодействие с природата. Това е едновременно границата и връзката между обществото и природата...
daniche90
0 0