Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия
33 стр.

Подготовка на предварителни тестове за допускане до упражнения по неорганична химия

Химията има за задача да изучава веществата,елементите и съединения,които се срещат в природата,но и тези,които се получават по изкуствен път. Изучава разпространението,начина на получаване,свойствата,състава,употребата,взаимните превръщания и др.
silviQ
2 1
Екологични проблеми възникващи вследствие употребата на сярата нейните съединения
4 стр.

Екологични проблеми, възникващи вследствие употребата на сярата нейните съединения

Заплахата от замърсяване на природата от човешката дейност нарастна главоломно през двадесети век. За съжаление, тази тенденция се запазва и днес в началото на двадесет и първи век...
dannyboy
21 0
Производство но биогаз
11 стр.

Производство но биогаз

Биогазът е горивен газ, който се получава при ферментационни процеси в анаеробна (без наличие на кислород) среда на биологични продукти. Нека да споменем, че в природата биогаз се получава по естествен начин (т.н. блатен газ).Съставът на биогаза зависи...
ivan40
12 0
Моята прогноза за българската популация
3 стр.

Моята прогноза за българската популация

Моята прогноза за българската популация - есе по биология и здравно образоваие. България - нашата родна земя, нашият "земен рай", подарен ни от природата и сътворен от човека. Населена с умни и храбри хора още от далечното минало...
daniche90
0 0
Природата лекува всичко - Е Мирошникова С Мирошников
46 стр.

"Природата лекува всичко" - Е. Мирошникова, С. Мирошников

Здравето е най-ценното нещо и зависи изцяло от нас самите. Мнозина разбират това твърде късно, но има и хора, които сами успяват да победят болестите и да доживеят до дълбока старост — бодри и силни.
cblock
26 0
Пред чудото на Ниагара
1 стр.

Пред чудото на Ниагара

Именно пътеписът "До Чикаго и назад" ни кара да усетим тези чувства, да разберем живота на другия свят, да усетим полъха на красивото и необятното, олицетворяващо се в чудото на природата – Ниагарския водопад.
emoto_92
3 0