Предаване на данни и информационни мрежи
34 стр.

Предаване на данни и информационни мрежи

1. Съвременни информационни системи...2. Комуникационен модел...3. Концепция за предаване на данни...4. Телекомуникационни мрежи...5. Интернет комуникации....6. Примерна конфигурация на комуникационна мрежа
hacker89
8 1