Осмисляне на фолклорната приказка чрез преразказ
100 стр.

Осмисляне на фолклорната приказка чрез преразказ

Светът се промени неузнаваемо през последните години. Новото хилядолетие формулира нови предизвикателства пред всички нас. Но при всичките промени остава в сила и дори придобива все по-голяма актуалност необходимостта от толерантно съжителство на....
ndoe
5 0
Българската авторизирана приказка в творчеството на Каралийчев Пелин и Босилек
19 стр.

Българската авторизирана приказка в творчеството на Каралийчев, Пелин и Босилек

В своето дълго историческо развитие приказката се е оказвала винаги една от най- жизнените и богати прояви на духовната човешка дейност. Като творчески акт, от една страна, е като източник на естетическо въздействие, от друга...
admin
10 1