Анализ и интерпретация на приказката Молитвата на крушката на Димитър Ив Шишманов
4 стр.

Анализ и интерпретация на приказката "Молитвата на крушката" на Димитър Ив. Шишманов

Авторът на "Молитватана крушката" е Димитър Ив. Шишманов. Той е роден през 1889 в София. Син е на на проф. Иван Шишманов и неговата съпруга украинката Лидия...
silviQ
3 0