ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ
108 стр.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ III част ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от специалност “Електротехника и електротехнологии” на ТУ- Варна и е в съотвествие с учебната програма за образователна степен “бакалавър” .
legolas
25 6
САР за температура в галванична вана
56 стр.

САР за температура в галванична вана

Дипломна работа за изграждане и изследване на САР в галванична вана. Апроксимация на реални данни, настройка на регулатор, изследване на преходни процеси. Ползва се Matlab...
gecata_maina
19 1