Международно частно право
75 стр.

Международно частно право

Преки норми в МЧП – те не се различават от коя да е ГП норма –имат същата структура (хипотеза –правило за поведение; диспозиция и санкция). Специфичното им е предмета на регулиране. Те са създадени специално...
dannyboy
8 1
Публични общи финанси
35 стр.

Публични общи финанси

Парите като основа на финансите,Институции на паричната емисия,финансов сектор,Публични финанси,Същност и функции,Публични блага,Приходи,Същност и функции на данъка,Косвени данъци,Организация и техники на данъчното облагане,Акцизи,Преки данъци...
mOn
3 1
Тероризъм и корпоративна сигурност
34 стр.

Тероризъм и корпоративна сигурност

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
Simonsita
43 7
Тероризъм и корпоративна сигурност
34 стр.

Тероризъм и корпоративна сигурност

Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество, а средството за борба срещу него е насилието спрямо случайни хора, включително деца и жени.
mOn
18 2
Цени и ценова политика
29 стр.

Цени и ценова политика

Цени и ценова политика - лекции Основни подходи и методи на фирменото ценообразуване, Ценообразуване по метода на променливите /преки/ разходи Принцип на ценообразуване от "печалбата" и неговите особености...
nerven
4 0
Административна структура и комуникационна мрежа на Кока Кола
24 стр.

Административна структура и комуникационна мрежа на Кока Кола

Историята на Кока-Кола е разказ, който започва преди повече от столетие в един заден двор, на няколко преки от мястото, където сега се намира главната сграда на The Coca-Cola Company...
loli
15 3
Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството
24 стр.

Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството

Калкулация на единична цена на строителната и монтажна работа .Видове разходи и разходни норми. Ценообразуване на ресурсите .Преки разходи и разходи за организация и управление на строителството
aronn
2 0
Тенденции и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България в годините до приемането ни в ЕС и след това
22 стр.

Тенденции и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България в годините до приемането ни в ЕС и след това

В широк смисъл инвестициите се определят като парични средства за закупуване на активи (реални, нематериални и финансови), които с голяма вероятност осигуряват получаването на доход, прираст на капитала или други положителни резултати...
mOn
8 0