Пищов по теория на финансите
2 стр.

Пищов по теория на финансите

Класификация на данъка1.традиционна-преки и косвени данъци;2.икономическа-ДОД,данък бърху печалбата,ДДС,акцизи,мита.Данъчна система-съвкупност от данъчна теория, данъчните форми за тяхното управление.Принципи на данъчното облагане...
loli
7 1
Данъчна система
4 стр.

Данъчна система

За икономически средни училища - Необходимост от събирането на данъци ;Принципи на данъчното облагане; Видове данъци; Преки данъци; Косвени данъци; Нови моменти в данъчното облагане в България през 2008г.
silviQ
1 0
Преки и косвени данъци
8 стр.

Преки и косвени данъци

Данъчната теория е система от научни знания за същността и природата на данъците, тяхната роля и значение в живота на обществото. Най-често данъкът се определя като законосъобразно, принудително, с безспорен характер безвъзмездно плащане....
admin
36 2
Преки и косвени данъци
4 стр.

Преки и косвени данъци

Сравнение на преките и косвените данъци. Кои данъци са по-добри от гл.т на икономиката на страната ни, защо предпочитам точно преките или косвените данъци, какви са плюсовете и минусите на двата типа данъци...
cblock
5 0