Microsoft Power Point програма за презентации
29 стр.

Microsoft Power Point (програма за презентации)

С MS Power Point могат да се правят слайдове (slides), подсещащи бележки, диплянки, скици и всичко това във вид на презентация (presentation). Power Point има мощни съветници, които стъпка по стъпка помагат за създаването и проектирането на презентации...
ndoe
7 1
Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет
96 стр.

Обучаваща програма по създаване на интерактивни мултимедийни презентации за интернет

През 20-ти век бяха измислени две от най-мощтните средства за комуникация в историята на човечеството – телевизията и компютъра...
ivan40
0 0
Microsoft Power Point програма за презентации
29 стр.

Microsoft Power Point (програма за презентации)

С MS Power Point могат да се правят слайдове (slides), подсещащи бележки, диплянки, скици и всичко това във вид на презентация (presentation). Power Point има мощни съветници, които стъпка по стъпка помагат за създаването и проектирането на презентации...
ndoe
10 0
Power Point
33 стр.

Power Point

PowerPoint е програма, с която се събират данни от различни програми или се въвеждат специфични данни за дадена дейност и от тях се създават фолиа (слайдове) за презентации. Могат да бъдат създавани презентации за обучение...
gecata_maina
4 0
Web-базирана тестова система
70 стр.

Web-базирана тестова система

През последните няколко години Интернет премина от обслужване на научните среди до бизнеса. Преминаването от статични HTML страници към динамични страници и потребителски интерактивни презентации бе постигнато предимно...
ndoe
7 1
Web-базирана тестова система
70 стр.

Web-базирана тестова система

През последните няколко години Интернет премина от обслужване на научните среди до бизнеса. Преминаването от статични HTML страници към динамични страници и потребителски интерактивни презентации бе постигнато предимно...
silviQ
10 1
Интеркултурната интеграция в началното училище и ролята на компютърните презентации
85 стр.

Интеркултурната интеграция в началното училище и ролята на компютърните презентации

Културата и опитът са отправните точки за възприемане света като разгръщащо се многообразие. Тезата, че светът става все по-многообразен, има за свой аргумент разбирането, че непосредственото познание е процес на непрекъснато откриване на различия...
emoto_92
3 2