ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ КАТО ЕЛЕМЕНТ И ПРОДУКТ НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА
115 стр.

„ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ КАТО ЕЛЕМЕНТ И ПРОДУКТ НА ФИРМЕНАТА КУЛТУРА“

В резултат от глобализацията на световните пазари и от нарастващата конкуренция между фирмите в нашето общество се шири проблемът, свързан с промяната на организацията, налагащ се преди всичко от прехода към функционираща пазарна икономика.
messi
0 0
Сравнителен анализ на потребителското кредитиране по примера на две банки
106 стр.

Сравнителен анализ на потребителското кредитиране по примера на две банки

Задачите са свързани преди всичко с помощта на практически и теоретичния анализ на кредитната политика на търговските банки и в частност на...
the_magicer
0 0
Корпоративно счетоводство
105 стр.

Корпоративно счетоводство

Счетоводството възниква от робовладелското общество в страните от древна Месопотамия и Египет, т.е. преди Христа. Лука Пачиоли описва своя книга как венецианските търговци водят счетоводство. Идеята за счетоводния баланс е на Леонардо да Винчи...
cblock
2 0
Сравнителен анализ на социалната политика на Р България и Р Италия
103 стр.

Сравнителен анализ на социалната политика на Р. България и Р. Италия

Социалната политика на Р. Италия, да се изследва социалната политика и на България преди и след членството й в ЕС и да се направи съпоставка между двете страни, като на тази база се изведат основни направления на реформи в българската социална система...
rusev02
0 0
Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл Винопроизводство в Република България
99 стр.

Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност (на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл "Винопроизводство" в Република България)

Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци и отглеждането на лозя е било част от
messi
0 0
Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл quotВинопроизводствоquot в Република България
99 стр.

Преките чуждестранни инвестиции и ролята им за преноса на икономическата нестабилност (на примера на чуждестранните инвестиции в анализ на отрасъл "Винопроизводство" в Република България)

Отглеждането на лозя и правенето на вино по земите на България датира още от дълбока древност. Траките, които са населявали земите ни преди основаването на Българската държава са били изключително талантливи земеделци...
ivan40
0 0
Управление на структурата на капитала и политика на финансиране на примера на Софарма АД
98 стр.

Управление на структурата на капитала и политика на финансиране (на примера на Софарма АД)

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност...
the_magicer
0 0
Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирмата
92 стр.

Влияние на капиталовата структура върху стойността на фирмата

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност...
aronn
0 0