Обща теория на правото
37 стр.

Обща теория на правото

Науката за правото възниква преди повече от 2 хилядолетия. Тя е свързана с възникването и съществуването на римското право, а то придобива своя разцвет в рамките на хилядолетието V в.пр.н.е. – V в.сл.н.е. От тогава до наши дни науката за...
loli
17 9
Видове източници на правото
9 стр.

Видове източници на правото

В позитивното право не се дефинира и не се употребява термина "източник на правото". Съдебната практика рядко си служи с него. Много автори са на мнение, че не трябва да се използва въобще, но въпреки многобройните и основателни критики, към тоз
cblock
7 0
Моралът и неговите социо-културни функции
11 стр.

Моралът и неговите социо-културни функции

Моралът е преминал дълъг и противоречив път на културно-историческо развитие. Неговите функции се пораждат и усложняват, акумулирайки социо–културния опит на човека и човечеството през вековете. Така Херцен има право, като пише,че"...
gecata_maina
2 0
Теми за държавен изпит по Финансово право
97 стр.

Теми за държавен изпит по Финансово право

Има различни критерии,но водещо значение имат предметът на правно регулиране ( с кои обществени отношения се свързва) и методът на правно регулиране (по какъв начин се регулират тези отношения).
messi
0 0
СУБЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПОНЯТИЕ НАЧАЛО И КРАЙ СЪДЪРЖАНИЕ СЪЩНОСТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТТА
5 стр.