Същност особености и източници на международното публично право
12 стр.

Същност, особености и източници на международното публично право

Същността на международното право се определя като временна търпимост към противоположни социални ценности. Утвърждават се международни организации като важен фактор в международните отношения...
ivan40
2 0
Сравнителното право като наука и като научен метод
0 стр. очаква одобрение

Сравнителното право като наука и като научен метод

Сравняването на правните системи, съседстващи на географската карта, е дело толкова древно, колкото и самата наука. Изучаването на 153 конституции на гръцките и на варварските градове лежи в основата на трактата на Аристотел за политиката.
messi
0 0
Страданието в поезията на яворов
16 стр.

Страданието в поезията на яворов

Поет на драматизма и раздвоението, "певец на нощта", най-лирическият творец в българската литература. С тези определения с право се титулува голямата личност, вечнотърсещата красивото и светлото душа...
ndoe
6 1