Лекции по Вещно право
19 стр.

Лекции по Вещно право

Едно гражданско правоотношение се характеризира с два основни елемента: субекти и обекти. Субектите са лицата, които по силата на правната норма имат права и задължения, т.е. са носители на права и задължения. Имаме два вида субекти на правото...
Simonsita
6 1
Периодизация на историята на българската държава и право
13 стр.

Периодизация на историята на българската държава и право

Дисциплина "История на българската държава и право" - Средновековие или Средни векове е средният период от схематично разделяне на европейската история на три периода: Античност...
ndoe
5 1
Понятие и обща характеристика на международното частно право
12 стр.

Понятие и обща характеристика на международното частно право

Международният живот разкрива наличието на 2 основни категории обществени отношения. В първата категория влизат отношенията, които се развиват в процеса на сътрудничество м/у държавите, взети като суверенни и независими членове на международното...
lubega
0 1
Отчитане на взаимоотношенията с персонала и осигурителя във фирма Калиакра Експрес ООД
14 стр.

Отчитане на взаимоотношенията с персонала и осигурителя във фирма "Калиакра Експрес" ООД

Отчитането на взаимоотношенията с персонала и осигурителя във фирма "Калиакра Експрес" ООД се извършва в съответствие със законите в нашата страна, а именно: по Закона за счетоводството, в съответствие с трудовото и осигурително право...
mOn
2 0
гражданско право
398 стр.

гражданско право

Субективното гражданско право са конкретните възможности на определени лица, възникнали от осъществени юридически факти въз основа нормите на обективното гражданско право. Гражданското право е част от правното наука, която представлява система от значени
eataly_ny
0 0