Етични принципи и правила в рекламата и връзките с обществеността
82 стр.

Етични принципи и правила в рекламата и връзките с обществеността

Етични аспекти на дефинициите за ПР: думи и изрази в определенията за ПР, чрез които се посочва дали и какво отношение към доброто и злото има, или може да има практикуването на ПР...
emoto_92
0 1
Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост
68 стр.

Общи правила на безопасност в химическата и нефтопреработвателната промишленост

Общи правила по промишлена, пожарна безопасност и охрана на труда организация на работата в дружеството и по работни места...
silviQ
1 0
Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти EURONEXT EUREX Търговски системи правила и регулации Инструменти
48 стр.

Сравнителна характеристика на Европейските пазари на производни финансови инструменти. EURONEXT, EUREX. Търговски системи, правила и регулации. Инструменти

В съвременния глобализиран свят окрупняването на дейностите е едно от задължителните условия за формирането на по-големи приходи и печалби от тях...
the_magicer
0 0
Бизнес етикет - 10 правила за да сме безупречни
23 стр.

Бизнес етикет - 10 правила, за да сме безупречни

Мнозина подценяват значението на бизнес етикета. Груба грешка. Владението на добри обноски в бизнес общуването подобрява имиджа и отваря врати към успеха. Кои са правилата на съвременния бизнес етикет?....
ndoe
54 0