Елин Пелин живот и творчество
83 стр.

Елин Пелин живот и творчество

Елин Пелин (псевдоним на Димитър Иванов Стоянов) е роден през 1877 г. в с. Байлово, Софийска област. През 1886—1897 г. учи в различни градове на страната, но не успява да завърши гимназия. Не е приет и в Рисувалното училище...
admin
12 0
Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница
77 стр.

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница

Конструктивно технологичен проект за реконструкция и надграждане на ремонтна работилница гр. Елин Пелин, местност: Стопански двор...
silviQ
0 0
Управленски структури на фирма Шамот АД
37 стр.

Управленски структури на фирма "Шамот" АД

Фирма "Шамот" АД се намира в гара Елин Пелин – на 22 километра от град София. Предприятието е построено вблизос до жп възел гара Елин Пелин, като предприятието разполага със собствени железопътни съоръжения...
cblock
2 0