Бит и революция в романа Под игото на Иван Вазов
8 стр.

Бит и революция в романа "Под игото" на Иван Вазов

"Под игото" е плод на носталгията по родината, носталгия, която е чест гост в душата на напусналия Стамболова България Вазов. Страниците на романа носят отпечатъка на Вазовата тъга, не само по "въздуха на България", но ...
gecata_maina
4 1
Иван Вазов - Под игото част II Сремска долина пламнала
4 стр.

Иван Вазов - "Под игото" част II Сремска долина пламнала!

„Под игото“ е роман, обикновено определян като първия пример за този жанр в българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнание в Одеса, пренесен е в България с руската дипломатическа поща.
legolas
0 0
Иван Вазов - Под игото част I Бог високо цар далеко
5 стр.

Иван Вазов - "Под игото" част I Бог високо, цар далеко

„Под игото“ е роман, обикновено определян като първия пример за този жанр в българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнание в Одеса, пренесен е в България с руската дипломатическа поща.
legolas
16 0
Иван Вазов - Под игото част I Манастирът
3 стр.

Иван Вазов - "Под игото" част I Манастирът

„Под игото“ е роман, обикновено определян като първия пример за този жанр в българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнание в Одеса, пренесен е в България с руската дипломатическа поща.
legolas
24 0
ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА НАРОДА В РОМАНА ПОД ИГОТО
5 стр.

ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА НАРОДА В РОМАНА „ ПОД ИГОТО"

Богатото многостранно творчество на Иван Вазов е сред пай - забележителните по своята същност и значение явления в новата българска литература. Ярко свидетелство на народния живот, то носи най - прогресивните черти на съвременната ни литература -изключите
11 1
Иван Вазов - Под игото част III Знамето
2 стр.

Иван Вазов - "Под игото" част III Знамето

„Под игото“ е роман, обикновено определян като първия пример за този жанр в българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнание в Одеса, пренесен е в България с руската дипломатическа поща.
legolas
2 0
Иван Вазов - Под игото част II Огнянов председателствува
2 стр.

Иван Вазов - "Под игото" част II Огнянов председателствува

„Под игото“ е роман, обикновено определян като първия пример за този жанр в българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнание в Одеса, пренесен е в България с руската дипломатическа поща.
legolas
4 0
Иван Вазов - Под игото част I Радини вълнения
5 стр.

Иван Вазов - "Под игото" част I Радини вълнения

„Под игото“ е роман, обикновено определян като първия пример за този жанр в българската литература. Написан е от Иван Вазов по време на изгнание в Одеса, пренесен е в България с руската дипломатическа поща.
legolas
21 0