Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа
96 стр.

Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
ndoe
4 0
Разработване на маркетингов план на фирма МедикаАД - гр Сандански
91 стр.

Разработване на маркетингов план на фирма „Медика”АД - гр. Сандански

Разработването и реализирането на различни по своя характер планове има съществено значение за успешното управление на фирмите. В резултат от процеса на планиране мениджърите са в състояние:
aronn
25 0
Предизвикателства пред изграждането на интеркултурно образование в България след присъединяването ни към Европейския съюз
91 стр.

Предизвикателства пред изграждането на интеркултурно образование в България след присъединяването ни към Европейския съюз

Съвременният свят е мултикултурен и намаляването на ефектите от противопоставянето и осъзнаването на различията в интернационален и интеркултурен план има огромно значение. В съвременното образование интернационалните тенденции вземат връх над...
dannyboy
20 0
Финансов план на фирма в условия на конкуренция
91 стр.

Финансов план на фирма в условия на конкуренция

В настоящата разработка на базата на практически пример на реално съществуваща производствена фирма, ще се опитам да определя и анализирам основни финансови показатели – печалбата и рентабилността от различни аспекти свързани с приходите...
messi
0 0
Разработване на маркетингов план на фирма
90 стр.

Разработване на маркетингов план на фирма

В условията на пазарна икономика при наличието на силна конкуренция във всички области, фирмите трябва непрекъснато да се развиват и усъвършенстват. Това те могат да постигнат чрез умело управление...
nerven
16 1
Финансов анализ и същност на фирма
90 стр.

Финансов анализ и същност на фирма

Целта е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела на икономическа добавена стойно
dannyboy
0 0
Финансово управление на фирма
90 стр.

Финансово управление на фирма

Целта на бакалавърската теза е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД в България, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели...
daniche90
0 0
Бизнес план на СД Млечен път
86 стр.

Бизнес план на СД ”Млечен път”

Основната материална помощ, оказвана на България от Европейския съюз са финансовите средства, предоставяни по настоящите предприсъединителни програми. Процесът на тяхното усвояване се явява един от важните проблеми в подготовката на България...
the_magicer
0 0