Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми
107 стр.

Внедряване на стратегически аутсорсинг в ИТ услугите на българските фирми

Целта на магистърската теза е да изследва аутсорсинга в ИТ услугите, ще бъдат разгледани и анализирани в обобщен план компаниите специализирали се в ИТ аутсорсинг...
messi
0 0
Бизнес план - електронна търговия в интернет
106 стр.

Бизнес план - електронна търговия в интернет

За повечето хора глобалната мрежа Интернет все още си остава един екзотичен източник на забавление. Повечето потребители на дигиталната "паяжина" използват връзката си с милиони компютри по света, за да си побъбрят с някой анонимен събеседник...
loli
9 1
Общински план на развитие на Община Ракитово 2007-2013 година
100 стр.

Общински план на развитие на Община Ракитово 2007-2013 година

Стратегията за развитие на Община Ракитово следва да прекъсне процесите на свиване на производството, да ускори и привличането и усвояването на инвестиции, да създаде условия за реализация на хората в социален и житейски план.
Simonsita
14 2
Използване на quotучене по станцииquot при ранното чуждоезиково обучение в началното училище
97 стр.

Използване на "учене по станции" при ранното чуждоезиково обучение в началното училище

Чуждоезиковото обучение в България се регулира от Държавните образователни изисквания, учебен курикулум за определен етап на обучение, учебно съдържание за една учебна година, учебен план за учебната година...
ivan40
0 0
Финансов анализ на последствията от сливанията и поглъщанията
97 стр.

Финансов анализ на последствията от сливанията и поглъщанията

Сливанията и поглъщанията, като бизнес феномен, се зараждат, формират и развиват в границите на ХХ-ти век. Поради тази причина те се изследват теоретично и се анализират, оценяват в практически план за това време...
gecata_maina
0 0