план-конспект по литература 9 клас
10 стр.

план-конспект по литература 9 клас

1.Защо раждането и израстването на Мойсей е представено като чудо? Ученик: Защото той е избрания – този, който трябва избави "братята" си от робството. ...Тема на урока: "Десетте Божи заповеди"Учебник: Литература 9 клас, "Диоген
ivan40
32 6