План-конспект на занимание по физическо възпитание
3 стр.

План-конспект на занимание по физическо възпитание

Усъвършенстване на естествено-приложни упражнения в станционна комбинация: лазене от колянна опора в коридор; прекатерване на гимнастическа пейка; хвърляне на торбички в хоризонтална цел....
lubega
67 12