Родът и универсалните човешки ценности
3 стр.

Родът и универсалните човешки ценности

План за литературноинтерпретативно съчинение върху “Дервишово семе” от Николай Хайтов, “Преди да се родя” от Ивайло Петров, “Да се завърнеш...” от Димчо Дебелянов и “Потомка” от Елисавета Багряна..
ndoe
63 1
Бизнес план за създаване на птицеферма за бройлери
20 стр.

Бизнес план за създаване на птицеферма за бройлери

Идеята възниква в резултат на това, че собственикът разполага със сграда на територията на село “х”, която преди години е била използвана за отглеждане на бройлери. Собственикът на помещението е запознат със спецификата на този бизнес и има опит в...
mOn
105 1
Спонсорски план
5 стр.

Спонсорски план

Преди да Ви запозная с конкретното съдържание на настоящия проект, бих искала да изразя най-добрите си чувства лично към Вас и представляваната от Вас Фирма, която се ползва с изключителен авторитет у нас и по света....
ndoe
4 0
Мисия цели и стратегия за развитие на фирма
7 стр.

Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма

Стратегическото управление е от ключово значение за успеха на една или друга компания в наши дни. То може да предопредели успеха или провала на предприятието. Всеки инвеститор преди да стартира бизнес трябва да има ясен изграден бизнес план...
messi
0 0