Бизнес план
12 стр.

Бизнес план

Придобиването и администрирането на недвижими имоти, чиято собственост заема значителен дял в структурата на активите на дружеството, представлява друг важен аспект на фирмената дейност. През 2006 г. GRAWE Group реализира премийни приходи...
mOn
3 0
Бизнес план
5 стр.

Бизнес план

По естествени условия и вековна традиция България е овощарска страна. Многовековният опит е показал, че природните условия в страната са благоприятни за създаване на всички овощни видове от умерения пояс. ...
nezabravima
3 0