План - конспект Реторика Аристотел
21 стр.

План - конспект "Реторика" Аристотел

Реториката се отнася до неща, които до голяма степен са общо достояние на народа, и не се отнасят към конкретна наука. Затова всички ние до известна степен участваме в нея, поддържайки някакви възгледи и мнения, защитавайки се, обвинявайки. Необходимо е д
gab3nceto
33 5
Любовната лирика на Пейо Яворов - план-конспект по методика на обучението по БЕЛ
10 стр.

"Любовната лирика на Пейо Яворов" - план-конспект по методика на обучението по БЕЛ

Тема на урока: любовната лирика на П. Яворов ("Две хубави очи", "Ще бъдеш в бяло", "Стон"). Вид на урока – урок за нови знания. Методи – беседа, наблюдение, самостоятелна работа...
mOn
189 10
Бюджет и бюджетна система
2 стр.

Бюджет и бюджетна система

Бюджетът е съвкупност от финансови планове на държавни и общински организации, в които са отразени приходите и разходите за определен период от време. Като финансов план бюджетът има две страни – приход и разход....
gecata_maina
8 1
Здравословни и безопасни условия на труд
69 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
the_magicer
0 0
Задание за курсова работа по математика
11 стр.

Задание за курсова работа по математика

Ако в производството се включат І, ІІ, ІІІ, ІV и V продукти, при доход от единица продукция, зададен в реда jC , да се определи максималният доход и да се намери такъв план на производството, който включва всички видове продукти...
messi
7 0
Родът и универсалните човешки ценности
3 стр.

Родът и универсалните човешки ценности

План за литературноинтерпретативно съчинение върху “Дервишово семе” от Николай Хайтов, “Преди да се родя” от Ивайло Петров, “Да се завърнеш...” от Димчо Дебелянов и “Потомка” от Елисавета Багряна..
ndoe
63 1