Общинският план за развитие на Община Стралджа
157 стр.

Общинският план за развитие на Община Стралджа

Общинският план за развитие има за цел да се определят стратегическите насоки в развитието на Община Стралджа и конкретните мерки и проекти за изпълнение в периода 2007-2013 г.
gecata_maina
2 0
Разработване на бизнес план на примера на дружество Винпром-Лом АД
155 стр.

Разработване на бизнес план на примера на дружество “Винпром-Лом” АД

Преходът към пазарна икономика изисква коренно преобразуване на системата на икономическите взаимоотношения в националното стопанство. Този преход се характеризира с динамични промени в стопанското законодателство, бързо изменяща се...
cblock
0 0
Маркетингов план на община Асеновград като туристическа дестинация
111 стр.

Маркетингов план на община Асеновград като туристическа дестинация

Акцентира върху теоретичните аспекти на маркетинговия анализ и маркетинговата туристическа стратегия, на конкурентноспособността на туристическия продукт, като анализът включва общи постановки относно анализа на българската туристическа индустрия...
gecata_maina
0 0
Бизнес план - електронна търговия в интернет
106 стр.

Бизнес план - електронна търговия в интернет

За повечето хора глобалната мрежа Интернет все още си остава един екзотичен източник на забавление. Повечето потребители на дигиталната "паяжина" използват връзката си с милиони компютри по света, за да си побъбрят с някой анонимен събеседник...
loli
9 1