Общински план на развитие на Община Ракитово 2007-2013 година
100 стр.

Общински план на развитие на Община Ракитово 2007-2013 година

Стратегията за развитие на Община Ракитово следва да прекъсне процесите на свиване на производството, да ускори и привличането и усвояването на инвестиции, да създаде условия за реализация на хората в социален и житейски план.
Simonsita
14 2
Финансов анализ на последствията от сливанията и поглъщанията
97 стр.

Финансов анализ на последствията от сливанията и поглъщанията

Сливанията и поглъщанията, като бизнес феномен, се зараждат, формират и развиват в границите на ХХ-ти век. Поради тази причина те се изследват теоретично и се анализират, оценяват в практически план за това време...
gecata_maina
0 0
Използване на quotучене по станцииquot при ранното чуждоезиково обучение в началното училище
97 стр.

Използване на "учене по станции" при ранното чуждоезиково обучение в началното училище

Чуждоезиковото обучение в България се регулира от Държавните образователни изисквания, учебен курикулум за определен етап на обучение, учебно съдържание за една учебна година, учебен план за учебната година...
ivan40
0 0
Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа
96 стр.

Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
ndoe
4 0
Предизвикателства пред изграждането на интеркултурно образование в България след присъединяването ни към Европейския съюз
91 стр.

Предизвикателства пред изграждането на интеркултурно образование в България след присъединяването ни към Европейския съюз

Съвременният свят е мултикултурен и намаляването на ефектите от противопоставянето и осъзнаването на различията в интернационален и интеркултурен план има огромно значение. В съвременното образование интернационалните тенденции вземат връх над...
dannyboy
20 0
Финансов анализ и същност на фирма
90 стр.

Финансов анализ и същност на фирма

Целта е да се направи финансов план на производствена фирма «Зебра» АД, като за основа на финансовия анализ се използват както традиционни, но така също и нови финансови показатели, в частност анализ чрез модела на икономическа добавена стойно
dannyboy
0 0