Книгата Програмиране ++Алгоритми
740 стр.

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;”

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” Книгата би могла да се ползва като продължение на книгите “Въведение в програмирането със C#” и “Въведение в програмирането с Java” и като допълнение към учебния план от безплатните курсове по програмиране за начинае
0 0
Общинският план за развитие на Община Стралджа
157 стр.

Общинският план за развитие на Община Стралджа

Общинският план за развитие има за цел да се определят стратегическите насоки в развитието на Община Стралджа и конкретните мерки и проекти за изпълнение в периода 2007-2013 г.
gecata_maina
2 0
Разработване на бизнес план на примера на дружество Винпром-Лом АД
155 стр.

Разработване на бизнес план на примера на дружество “Винпром-Лом” АД

Преходът към пазарна икономика изисква коренно преобразуване на системата на икономическите взаимоотношения в националното стопанство. Този преход се характеризира с динамични промени в стопанското законодателство, бързо изменяща се...
cblock
0 0
Държавни документи за съдържанието на обучението
140 стр.

Държавни документи за съдържанието на обучението

Учебният план е официален държавен документ, който утвърждава основното съдържание на обучението. Той се изработва от министерство на образованието и науката за общообразователните училища и за училищата, който са под негово ведомство...
ivan40
13 2
Възобновяеми енергийни източници
131 стр.

Възобновяеми енергийни източници

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) е разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение на Европейската комисия.
rusev02
5 0
Маркетингов план на община Асеновград като туристическа дестинация
111 стр.

Маркетингов план на община Асеновград като туристическа дестинация

Акцентира върху теоретичните аспекти на маркетинговия анализ и маркетинговата туристическа стратегия, на конкурентноспособността на туристическия продукт, като анализът включва общи постановки относно анализа на българската туристическа индустрия...
gecata_maina
0 0