План - конспект Реторика Аристотел
21 стр.

План - конспект "Реторика" Аристотел

Реториката се отнася до неща, които до голяма степен са общо достояние на народа, и не се отнасят към конкретна наука. Затова всички ние до известна степен участваме в нея, поддържайки някакви възгледи и мнения, защитавайки се, обвинявайки. Необходимо е д
gab3nceto
33 5