Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им
5 стр.

Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им

Рекламна кампания е термин от маркетинга , с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама , при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата....
rusev02
12 2
Фактори оказващи влияние върху инфлационния процес в България
20 стр.

Фактори, оказващи влияние върху инфлационния процес в България

Историческият опит, включително и опитът на страните от Източна Европа, показва, че е трудно, ако не и невъзможно да се избегне инфлацията при прехода от централно планирана към пазарна икономика...
messi
0 0
Същност на инфлацията Инфлационен процес в България
12 стр.

Същност на инфлацията. Инфлационен процес в България

Историческият опит, включително и опитът на страните от Източна Европа, показва, че е трудно, ако не и невъзможно да се избегне инфлацията при прехода от централно планирана към пазарна икономика...
dannyboy
0 0
Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд
24 стр.

Инфлация и инфлационна обезценка на парите в България по време на валутен борд

Историческият опит, включително и опитът на страните от Източна Европа, показва, че е трудно, ако не и невъзможно да се избегне инфлацията при прехода от централно планирана към пазарна икономика...
nerven
0 0
Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им
5 стр.

Цялостно описание на рекламна кампания и особености при провеждането им

Рекламна кампания е термин от маркетинга , с който се означава планирана и координирана дейност по осъществяване на реклама , при която мероприятия се провеждат по различни комуникационни канали и средства за разпространение на рекламата....
aronn
0 1
Планиране и провеждане на кампания по Паблик Рилейшънс
7 стр.

Планиране и провеждане на кампания по Паблик Рилейшънс

Кампанията за ВО представлява стратегически цялостна и завършена планирана комуникация, в която ПР процесът получава пълноценна реализация като двустепенна четирифазова дейност.
gecata_maina
13 0