Информационни системи и технологии в бизнеса - пищов
5 стр.

Информационни системи и технологии в бизнеса - пищов

Информационни системи и технологии в бизнеса. Критерия: сложна, но в същото време лесна и достъпна за ползване от потребителите; гъвкава – потенциал за разрастване паралелно със самия бизнес...
gecata_maina
54 6
Автоматизирани системи и устройства пищов
5 стр.

Автоматизирани системи и устройства (пищов)

Човешките потребности са неограничени. Недостига, оскъдността на ресурсите и необходимостта от избор за тяхното използване се явява основен икономичски проблем. Ресурси: всичко, което потенциално или..
ndoe
1 0
Основи на правото пищов
7 стр.

Основи на правото (пищов)

Конституционното право е самостоятелен клон в системата на българското право, което се занимава се изучаване на устройството на българската държава. Изучава различните системи от органи, формиращи държържавния апарат, техническите функции и правомощия....
ndoe
1 0