Право пищови
6 стр.

Право (пищови)

Същност, предмет, метод и система на търговското право.Гражданско и търг. представителство.Търговско предприятие(ТП) – правна същност. Фирма, седалище, предмет на дейност...
Simonsita
7 0
Търговско право - пищови
2 стр.

Търговско право - пищови

Търговски представител – самостоятелен търговец (ФЛ или ЮЛ), който по занятие сътрудничи на друг търговец при извършване на търговската му дейност. Той може да бъде упълномощен да извършва сделки от името на търговеца или от свое име за негова сметка...
messi
3 1
Право пищови
6 стр.

Право (пищови)

Същност, предмет, метод и система на търговското право.Гражданско и търг. представителство.Търговско предприятие(ТП) – правна същност. Фирма, седалище, предмет на дейност...
ndoe
2 0
Двигатели с вътрешно горене - пищови
38 стр.

Двигатели с вътрешно горене - пищови

Характеристика на ДВГ като източници на енергия - сред ДВГ дизеловият двигател преобразува химическата енергия на горивото в механична работа с най-висок КПД при широк диапазон от мощности. Положителна особеност на ДВГ е и тази...
nerven
61 7