Пищови по основи на правото
15 стр.

Пищови по основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата. Правната норма, в своята структура включва 3 елемента
messi
0 0
Пищови по макроикономика за УНСС - тема четвърта
3 стр.

Пищови по макроикономика за УНСС - тема четвърта

Макроикономическа теория е научна система, която обхваща принципите на организацията, функциониране и оптимизиране на резултатите, отразяващи общото поведение на националните стопански системи...
aronn
19 4
Пищови по основи на правото
2 стр.

Пищови по основи на правото

Социално регулиране. Модели на поведение -регулират се чрез социалните норми. Социалните норми - разпределят се в традициите, религиите, обичайте (нормативни системи); Правните норми - вид социални норми; Правни разпоредби - източник на правото...
admin
3 0