Аграрна политика - пищови
24 стр.

Аграрна политика - пищови

Политика за развитие на частни земеделски стопанства. Политика на индустриализация на земеделието. Земеделието е най-старият отрасъл на икономиката, но в него сравнително бавно се внедряват промишлени методи и технологии....
nerven
4 0