Пищови по теория на счетоводството
3 стр.

Пищови по теория на счетоводството

Има три вида отчетни измерители- нату-рални, трудови и парични. Чрез натуралните изме-рители обектите се обхва-щат в натурално изражение според техните свойства. Те се прилагат за отчитане на еднородни обекти....
loli
107 12
основи на управлението-пищови
9 стр.

основи на управлението-пищови

1-Същностна х-ка на управлението П-с на съзнателно въздействие от стр на у-щите в/у у-ните, чрез направляване и координиране, за да могат да бъдат постигнати предварително набелязаните цели, в най-кратки срокове, с най-малко нежелани отклонения и с мин с
zoraidinia
60 11
Пищови по Биохимия
21 стр.

Пищови по Биохимия

Ензимите са биологичните катализатори.Познати са над 2000 ензими.Те са специализирани белтъци,които ускоряват биохимичните реакции милиони и милиарди пъти.Разделят се на прости-изградени само от АК,и сложни-от АК,небелтъчнасъставка-коензим...
ndoe
147 11