Елекртоника пищови
6 стр.

Елекртоника (пищови)

Основни свойства на полупроводниците. Проводимост на полупроводниците. Способността на телата да пропускат електрически ток се нарича електропроводи мост. Свободните токоносители в полупроводниците са електроните и дупките....
gecata_maina
9 1
Електрически измервания - пищови
3 стр.

Електрически измервания - пищови

Метрологията е е наука за измерването, методите и средствата на измерване. Тя борави с понятия като величина, сигнал, измерване и т.н. Измерването е познавателен процес, при който с помощта на физичен експеримент се установява ваимно еднозначно...
gecata_maina
18 0