Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие пищов
2 стр.

Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие (пищов)

Образът на Кирил Философ блести с особена ярка светлина в българската културна история, защото той поставя началото на един нов писмен език за славяните, дава им светлина и простор за развитие.
legolas
66 2
Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие пищов
2 стр.

Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие (пищов)

Образът на Кирил Философ блести с особена ярка светлина в българската културна история, защото той поставя началото на един нов писмен език за славяните, дава им светлина и простор за развитие.
emoto_92
28 0
Система на библиотечните каталози
8 стр.

Система на библиотечните каталози

Всяка обществена библиотека или териториална система от обществени библиотеки трябва да има разработен писмен документ за политиката на управление на библиотечните колекции, одобрен от управляващия ги орган. Целта на този документ е да осигури единен и по
MarrY
0 1
Троянската школа през Възраждането
16 стр.

Троянската школа през Възраждането

Създаването и първите години на съществуването на най-големия ни старопланински манастир все още не са уточнени в историческите изследвания. Единственият писмен паметник, в който се говори за основаването на манастира е “Манастирската летопис”
daniche90
0 0
Казус по Право
2 стр.

Казус по Право

През 1939 год. Б. сключва частен писмен договор за закупуване на имот, представляващ терен с две къщи, едната двуетажна с два магазина, другата - едноетажна.
admin
7 1
Комуникация на работното място
8 стр.

Комуникация на работното място

Общуването е един от най-важните процеси, който всеки човек непрекъснато използва. Комуникацията е постоянен процес във всяка трудова организация и може да се появи между всяка група от работници. В трудова среда тя приема множество форми, например писмен
messi
0 0
Речева комуникация
10 стр.

Речева комуникация

Канал за връзка - при писмен канал за връзка се спазват с по- голяма прецизност езиковите норми на бълг. език. Писменият език предполага общуване от разстояние, затова се характеризира с пълнота на израза с логическа свързаност на изреченията...
messi
3 1
Клаузи на външнотърговския договор за покупко-продажба
7 стр.

Клаузи на външнотърговския договор за покупко-продажба

Относително високата цена и големият размер на търговските интереси във външнотърговския договор налагат сключването му в писмен вид. Такива са и разпоредбите на българското законодателство...
dannyboy
0 0