Бунтовнитепесни на Добри Чинтулов
3 стр.

Бунтовнитепесни на Добри Чинтулов

Есе по литратура за 10 клас Поетическото наследство на Чинтулов се състои От втората група чисто патриотични песни ще отбележим Към третата група ще отнесем историческите му песни Добри Чинтулов е първият български революционен поет-лирик...
lubega
55 2
Разсъждения върху песните на Добри Чинтулов
5 стр.

Разсъждения върху песните на Добри Чинтулов

Когато трябва да се установи сигурното литературно наследство на Чинтулов, ние се намираме пред особени затруднения, поради факта, че той, като автор на пламенни бунтовни песни, живял в робска България...
gecata_maina
50 1
Цикълът Песни за човека
15 стр.

Цикълът „Песни за човека”

Именно отблъскващата социална реалност ражда мечтата. Достигнал предела на своето отчуждение, лирическият персонаж преоткрива връзките си с другите хора в романтиката на борбата, а заедно с това – и свободата като екзистенциална ценност...
admin
3 0
Празници и обичаи в Копривщица
6 стр.

Празници и обичаи в Копривщица

Нашата културна общественост сега полага грижи за издирването, записването и възстановяването на обичаи, песни, игри, предания, наричания, приказки и други, които българският народ е съхранил през вековете и които са му помагали да запази националното...
dannyboy
5 0