Песента на човека - Пейо Яворов
2 стр.

"Песента на човека" - Пейо Яворов

Творбата може бъде определена като трагичен химн на човешката тревога и неспокойствие. Лирическият аэ живее в беэвремие, в което тотално са раэколебани представите за устойчивост и социално-ценностна йерархия ...
nicky931
374 12
Подир сенките на облаците Пейо Яворов урок за 11 клас
13 стр.

"Подир сенките на облаците", Пейо Яворов, урок за 11 клас

Словесен: разказ, беседа, дискусия - и 3-те дават възможност да се вникне в материята, като се съпоставят различни гледни точки и се проведе дискусия по важни въпроси, достигайки до изводите посредством разсъждения и коментари върху посочената тема...
messi
25 3
Пролет - Яворов
2 стр.

"Пролет" - Яворов

Стихотворението ‘Пролет’ е една пейзажна творба. В него поетът Пейо Яворов изобразява пробуждането на природата, нейното прераждане за нов живот и радостно усещане, обзело хората при настъпването на пролетта...
admin
15 2
Сенки на Пейо Яворов
3 стр.

"Сенки" на Пейо Яворов

Истинският трагически поет - това е П. К. Яворов в българската литература. Националист, революционер, търсач на метафизичното и мистичното - няма значение - при всяка една от тези роли на П. К. Яворов се проявява дълбоко закодираното у него трагическо све
nicky931
123 5
Стон Пейо Яворов
2 стр.

"Стон" Пейо Яворов

Темата за любовта в творчеството на Яворов преминава през два ярко противоположни периода, наситени с все поглъщаща любов и унищожаваща омраза към жената, с отричане на женската личност и с преклонение пред красотата и нежността на...
silviQ
59 4