Пейо Яворов - Градушка анализ по всяка част
2 стр.

Пейо Яворов - "Градушка" анализ по всяка част

Това е кратък анализ на всяка част от произведението "Градушка".Са посочени темата,лирическия говорител и особеностите на всяка част.Има елементи на рассъждение,привеждат се цитати,има свое мнение по някакви въпроси,може да се използва и като ес
nerven
572 5
Градушка - драмата на селянина
3 стр.

"Градушка" - драмата на селянина

Творчеството на Пейо Яворов преминава през няколко етапа. Най-ранние му творби са със социална насоченост, след това произведениеята му придобиват национална тематика и късното му творчество е изпълнено с философски идеи....
cblock
51 1
Човешкото страдание и мъка драмата на човека разкрити в поемата Градушка
3 стр.

Човешкото страдание и мъка, драмата на човека, разкрити в поемата "Градушка"

Творчеството на Пейо Яворов съчетава поетическите търсения на цяло поколение български автори, поставя началото на много нови идейни течения, а същевременно е единно и самобитно по отношение на теми, идеи и образи...
mOn
130 1
Градушка Пейо Яворов
1 стр.

"Градушка" Пейо Яворов

Лайтмотивът на творбата е "вечното зло" , което тегне върху съдбата на селяка. Злото тук е природна стихия - градушката , която безпощадно унищожава труда и надеждата на селянина. Градушката се превръща в един обобщаващ символ на човешката траг
gecata_maina
11 0
Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов
3 стр.

Страданието породено от сблъсъка с природните и социалните сили в поезията на Яворов

Пейо Яворов живее във време на социална несправедливост, когато българският селянин е обречен на безкрайни мъки, глад и мизерия. Поетът искрено съчувства на селския човек и разкрива страданията му в стихотворенията си ``На нивата`` и ``Градушка``...
nezabravima
7 0