Макаренко като социален педагог
8 стр.

Макаренко като социален педагог

Социалната педагогика като практическа дейност може да се открие още в началото на човешкото развитие, защото хората винаги са изучавали конкретните условия, факторите, обстоятелствата за развитието и възпитанието на своите деца....
admin
18 1
Категории деца обект на специалната педагогика
2 стр.

Категории деца обект на специалната педагогика

Обект на специалната педагогика са 6 категории деца: деца с умствена изостаналост, деца със слухови нарушения, деца със зрителни нарушения, деца с речеви нарушения, деца със невросоматични нарушения, деца със множествени увреждания...
emoto_92
21 0
quotЧерна педагогикаquot
15 стр.

"Черна педагогика"

Упрекват психотерапията, че във всеки случай тя може да помогне на едно привилегировано малцинство, и то само донякъде. Този упрек е напълно оправдан, доколкото плодовете на проведените терапии деиствително остават....
admin
5 0
Съвременни измерения на възпитателна дейност в началните класове
15 стр.

Съвременни измерения на възпитателна дейност в началните класове

Разгледано в исторически план понятието "начална училищна педагогика" не съществува. Редно е да се подчертае, по-голяма част от усилията за описване, систематизиране, анализиране и представяне на опита за възпитанието и обучението са насочени къ
ivan40
6 0
Рудолф Щайнер и неговата Валдорфска реформаторска педагогика
4 стр.

Рудолф Щайнер и неговата Валдорфска реформаторска педагогика

Докладът разглежда трудовете на Рудолф Щайнер - един от основоположниците на реформаторсаката педагогика и най-важните отличителни черти на тази педагогика....
admin
43 1
Силвиа- портрет
5 стр.

Силвиа- портрет

Социалната педагогика е клон от педагогическата наука, изучаваща теорията и практиката на обучението, възпитанието и образованието на лица (деца, младежи, възрастни), които имат проблеми със своя живот и не могат да ги разрешат сами....
cblock
10 1