Психология на маркетинговата концепция за пазарно поведение на стопанската организация
4 стр.

Психология на маркетинговата концепция за пазарно поведение на стопанската организация

Маркетингът е управленски процес, чиято цел е осигуряване на съответствие между материалните ресурси и потребностите на нейните клиенти. Пет са основните пазарни концепции...
nerven
13 0
Пазарна структура същност видове и пазарно поведение на фирмите в тях
12 стр.

Пазарна структура – същност, видове и пазарно поведение на фирмите в тях

Пазарна структура – същност и видове. пазарната структура е начинът на организация и функциониране на обособения пазар, който се предопределя от позицията на продавачите и купувачите...
admin
61 0
Пазарно търсене същност и характерни черти
13 стр.

Пазарно търсене – същност и характерни черти

Микроикономиксът като наука е част от общата икономическа наука. Тя разглежда поведението на отделните микроикономически единици в националното стопанство – домакинства и фирми...
messi
0 0
Пазарно ценообразуване Пазарни цени
63 стр.

Пазарно ценообразуване. Пазарни цени

Пазарното ценообразуване е понятие от висш икономически порядък. То се свързва с действието на пазарен механизъм, конкуренцията и свободното движение на търсене и предлагане. Пазарното ценообразуване представлява установяването на това ценово равнище
gecata_maina
8 0