Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България
57 стр.

Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България

В условията на пазарна икономика и промяна на социално-икономическите нагласи на трудещите се в България от съществено значение за постигнатите резултати в трудовия процес има мотивацията за труд.
messi
0 0
Алтернативен бюджет
2 стр.

Алтернативен бюджет

Вече трета поредна година Институтът за пазарна икономика изготвя алтернативен бюджет, който има за цел да покаже, че намалението на данъците е възможно да се реализира за относително кратък срок.
dannyboy
1 0
Изграждане на е-стратегия на обслужване в публичната администрация на примера на община Разград
87 стр.

Изграждане на е-стратегия на обслужване в публичната администрация (на примера на община Разград)

С преминаването на Република България в условията на пазарна икономика се наложи ново обществено развитие на отношенията в страната ни свързани с изпълнителната власт...
cblock
0 0