ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МАЛКИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ
34 стр.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА МАЛКИ СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЗА БИТОВА ТОПЛА ВОДА И ТЯХНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Каленото стъкло, с ниско съдържание на железни оксиди, има по-добър коефициент на пропускливост за слънчевата ирадиация в сравнение с обикновеното
messi
5 0
Курсова работа по облигационно право
24 стр.

Курсова работа по облигационно право

Безспорно тълкуването на разпоредбите чл.90 и чл.91 от закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и тяхната съпоставка е предмет на дискусия, тъй като поражда редица въпроси, на които не може да се отговори с еднозначен отговор...
ndoe
0 2
Маркетингът - предизвикателството на съвременния бизнес Можем ли да бъдем конкурентни без маркетинг
8 стр.

Маркетингът - предизвикателството на съвременния бизнес. Можем ли да бъдем конкурентни без маркетинг?

Цялостното преосмисляне и равносметка на съвременния маркетинг на практика представлява един продължителен във времето процес, който рамкира необходимите промени в маркетинга, така че да бъде в състояние да отговори на новите изисквания на бизнеса....
dannyboy
0 0
Тайландска фондова борса
6 стр.

Тайландска фондова борса

За да отговори на нуждата за силен капиталов пазар правителството на Китайската република инициира проучване на съществуващия до момента пазар на акции през 1959 г. През 1960 г. е създадена Тайландската компания по ценните книжа...
gecata_maina
53 3
Анкетен метод
5 стр.

Анкетен метод

Анкетата е един от най-старите начини за осведомяване чрез писмено разпитване, при която изследваните лица отговарят на писмено поставени въпроси и отговори, подредени във въпросник (анкетна карта) за набиране на първична емпирична информация...
ndoe
34 1
Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес
28 стр.

Проектно и организационно-структурно осигуряване на управленския процес

Подходът за осигуряване на продуктивността, чрез ефективно управление на рутинните операции в устойчива организационна структура, не е в състояние да отговори на изискванията в среда с висока степен на неопределеност...
ndoe
0 0
Основни въпроси на икономиката
9 стр.

Основни въпроси на икономиката

Всяка една икономическа система, без да се взима предвид равнището на икономическо развитие и характера на политическата й идеология, трябва да отговори на няколко фундаментални въпроса: Какво да произвежда? Как да произвежда? За кого се произвежда?...
nezabravima
1 0